NNL: Til forskere

Bidrag til udviklingen af Det Nye Nordiske Leksikon!

Det Nye Nordiske Leksikon vil bestå af 50+ artikler, podcasts og film - online, frit tilgængeligt, og på engelsk og en række nordiske sprog. Indholdet vil være baseret på den nyeste forskning indenfor historie, kultur og samfund. Den vil blive opbygget omkring centrale begreber og emner udvalgt i samråd med studerende og forskere fra humaniora og samfundsfag på universiteterne i bl.a. Aarhus, Oslo, Helsinki og Södertörn.

Formidl din forskning

Online spørgeskema (nu lukket)

Svar anonymt på vores korte 5-minutters spørgeskema: Det Nye Nordiske Leksikon – Del din mening!

Skriv mail til nordics.info:

You are welcome to respond in a Nordic language!

Please copy and paste these questions along with your answers into an email to nordics.info@cas.au.dk:

  1.         Please name 1-3 areas of research that are most important for your work as a researcher in the next few years.
  2.         Please name 1-3 areas of research that you consider are most important for society in the next five years.
  3.         What Nordic terms or concepts do you think we should include in The New Nordic Lexicon? Please name 1- 5.
  4.         Please suggest a researcher or two who we could approach to write an article for The New Nordic Lexicon:
  5.         If you would like to write an article about a subject pertinent to The New Nordic Lexicon, please indicate that subject here:
  6.         If you would like to get involved in the podcasts and/or films associated with the Lexicon, please indicate that here:

Terms and concepts chosen for the New Nordic Lexicon will be within the social sciences and humanities. You are welcome to interpret the boundaries of these subject areas and the term 'Nordic' as you see fit. (Our guidance is intentionally wide at this stage as we do not want to be prescriptive. However, here are some of things that have already been suggested: e.g. oil/flightshame, school systems, trust, discrimination, drinking cultures, equality, Jante law, dugnad, sisu, samfundsind, climate change, disappearing dialect(s), welfare state.)

Your ideas will be anonymously incorporated into the preparation of The New Nordic Lexicon, and the results of this consultation will be circulated to you and be published on nordics.info.

Skriv en artikel til os!

Hvis du vil skrive en artikel til Det Nye Nordiske Leksikon, er du velkommen til at kontakte redaktør Nicola Witcombe på nwitcombe@cas.au.dk. Artiklerne forventes at være letlæselige, uden at spare på kritisk analyse og kompleksitet, samt bestå af ca. 1000 ord. Hvis du sidder med en idé til samlinger af artikler, er du også velkommen til at skrive til os.

Medvirk i podcasts og film i formidlingen af din forskning

I december 2022 og januar 2023 starter optagelsen af podcasts og film i Oslo, Helsinki, Södertörn og Aarhus. Kontakt redaktør Nicola Witcombe på nwitcombe@cas.au.dk, hvis du ønsker at deltage.

The NNL partners

NNL samarbejdspartnere

Holdet bag nordics.info på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund står for koordineringen. De øvrige samarbejdspartnere er bl.a:

Udarbejdelsen af leksikonet er gjort muligt med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.