Tag ordet!

Hvordan udvælger vi emnerne til Det Nye Nordiske Leksikon?

Vores mål er at give unge mennesker en række forskningsbaserede perspektiver på samfundet, både på et lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan. Det er afgørende, at vi lytter til, hvilke emner de unge gerne vil lære om, hvad de kæmper med i deres hverdag, og hvad deres ambitioner for fremtiden er.

Vi lavede en konsultationsbaseret undersøgelse fra april til december 2022 (se resultaterne her: Hvad er vigtigt for unge i Norden?), der henvendte sig til unge i Norden, samt forskere indenfor samfundsvidenskab og humaniora. Vi har gennemført fokusgrupper med unge i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland og har fået input fra hele Norden. Skulle du have lyst, er du er velkommen til at foreslå nye emner til Det Nye Nordiske Leksikon!


Bidrag til udviklingen af Det Nye Nordiske Leksikon!

Kontakt os på nordics.info@cas.au.dk eller via sociale medier!

  • Hvis du er mellem 16-30 år og bor i Norden, så fortæl os, hvad interesserer dig ved nordisk samfund, historie og kultur. Så finder vi en forsker til at besvare dine spørgsmål!
  • Hvis du er forsker inden for samfundsvidenskab og humaniora, og gerne vil arbejde sammen med os om at formidle din forskning, så skriv til os.
  • Være med i Det Nye Nordiske Leksions fokusgruppe, en gruppe af forskere og studerende, der mødes regelmæssigt og snakker om bidrag til og udviklingen af Det Nye Nordiske Leksikon.

Tusind tak til alle dem, der har deltaget indtil videre!

Teamet bag nordics.info 


Se dette korte klip, som forklarer hvad Det Nye Nordiske Leksikon er:

(Klippet er på engelsk med mulighed for både danske og engelske undertekster)

Visninger
The New Nordic Lexicon