Et kritisk blik på nordisk samfund, historie og kultur
– produceret af forskere i samarbejde med unge mennesker.