Færøsk litteratur: en oversigt

Litteratur på færøsk har små to hundrede år på bagen, og på trods af det begrænsede antal indbyggere, forfattere og oplag er et væld af litterære retninger og teknikker repræsenteret.

Opsummering: Nationale følelser har været stærke i færøsk litteratur, siden det først blev et skriftsprog i 1800-tallet. Færøernes modstand mod det dominerende danske sprog og den danske kultur er fortsat vigtig, selvom nogle af de mest berømte færøske forfattere faktisk har skrevet på dansk, f.eks. William Heinesen og Jørgen-Frantz Jacobsen. Færøsk litteratur har, ligesom andre steder, også været påvirket af udviklingen i forskellige litterære perioder. 

Færøsk skønlitteratur opstod i slutningen af 1700-tallet med indsamling, nedskrivning og udgivelse af mundtlig digtning med rødder langt tilbage. Konstruktionen af den færøske retsskrivning i 1846 leverede redskabet til at skrive den samtidspoesi og prosa, som tog fart i 1876, da færøske studenter ved universitetet i København skrev de første digte om Færøerne.

Den første skriftlige digtning på færøsk var med andre ord national og indgik i hævdelsen af færøsk sprog og kultur over for det dominerende og officielle danske sprog. Det nationale løber som en stadig, men efterhånden aftagende, strøm gennem færøsk litteratur, til gengæld sætter skiftende perioders litterære strømninger deres præg på den.

Antallet af litterære værker på færøsk over tid

I 1822 udkom den første bog med tekst på færøsk: Folkevisen om Sigurd Fafnersbane. I 2022 blev der udgivet 194 bøger: 104 var originale (hvoraf 21 var skønlitteratur), og 90 var oversættelser (hvoraf ni var skønlitteratur).

Symbolisme og det 20. århundredes begyndelse

Den færøske litteratur i den første tredjedel af 1900-tallet var præget af symbolisme og naturalisme. Den første roman på færøsk, Rasmus Rasmussens Bábelstornið (Babelstårnet) som udkom i 1909, er naturalistisk og skildrer den nationale bevægelses opkomst og udvikling gennem tre generationer i to konkurrerende bondefamilier. J.H.O. Djurhuus’ digtsamling Yrkingar (Digte, 1914) er symbolistisk, en stilretning, som sammen med vitalisme, præger digterne, der debuterede i 1920’erne: William Heinesen (1900-1991) og Christian Matras (1900-1988).

De to danskskrivende William Heinesen og Jørgen-Frantz Jacobsen (1900-1938) er uden sammenligning de mest kendte færøske forfattere, idet deres romaner, Heinesens syv og Jacobsens ene, som også er filmatiseret, er oversat til mange sprog, deriblandt færøsk.

I 1930’erne udkom romaner, der fortsatte beskrivelsen af det gamle bondesamfund, men nu med større vægt på afskeden med bondelivet til fordel for livet som fiskere og i fiskerfamilier. Det gælder romaner som William Heinesens første romaner Blæsende Gry og Noatun (hhv. 1934 og 1938) og Heðin Brús (1901-1987) Lognbrá og Fastatøkur (Luftspejling og Fast greb, 1930 og 1935) og Feðgar á ferð fra 1940 (da. udg. 1962; Fattigmandsære). Overgangen er fuldbragt i Martin Joensens (1902-1966) to kritisk-realistiske romaner Fiskimenn og Tað lýsir á landi (Fiskere og Det lysner på land, 1946 og 1952) om fiskere og fiskeri, arbejdere og kapitalisme, og om livet i købstaden, tro og kærlighed.

Efterkrigstiden

I 1938 blev færøsk et fuldgyldigt fag i skolen, hvor dansk hidtil havde været hovedfag, sprogligt såvel som fagligt, og Hjemmestyreloven ligestillede i 1948 færøsk og dansk som officielle sprog. Det betød, at de forfattere, der debuterede i 1950’erne, havde lært at læse og skrive færøsk fra første skoledag og ikke længere i ligeså høj grad skulle skabe basisredskabet, et færøsk litteratursprog, samtidig med, at de skabte litterære værker. Nu blev modernisme den dominerende form i digtning såvel som i prosa.

Jens Pauli Heinesen (1932-2011) påbegyndte i 1953 et langt prosaforfatterskab på 26 værker bestående af noveller, romaner, drama og essay, hvor kunstnerproblematikker er et gennemgående tema som i debutromanen Yrkjarin úr Selvík og vinir hansara (Digteren fra Sælvig,1958). I den store samfundskritiske roman Frænir eitur ormurin (Ormen hedder Fafner, 1973) skildres i en narratologisk sammensat form sammenstød mellem demokratiske, socialistiske og direkte reaktionære kræfter, der udmunder i fascistiske tilstande med forsamlings- og skriveforbud. Erindrings- og kunstnerromansuiten i syv bind skildrer forfatterens vej til forfatterskab, Á ferð inn í eina óendaliga søgu (På rejse ind i en uendelig historie, 1980-1992), hvor titlen alluderer til Marcel Prousts À la recherche du temps perdu. Drengens udvikling er indsat i en ramme formet af tidens store verdensbegivenheder, nazismen og anden verdenskrig, magtkampe mellem Sovjetunionen og USA, hvis mekanismer genfindes i den lille drengs opvækst og ungdom.

Efterkrigstidens kolde krig og accelererende samfundsudvikling satte også sit præg på lyrikken. Rói Patursson (f. 1947) er ungdomsoprørets færøske digter. Han debuterede i 1969 og fik for sin tredje digtsamling fra 1985 Líkasum (da. udg. 1986; Ligesom) Nordisk Råds Litteraturpris i 1986. Især langdigtet "Solens øje" er interessant ved sin form og visionære indhold.

Jóanes Nielsen (f. 1953) debuterede i 1978 som socialistisk oprørsdigter, der især benytter sig af kraftfulde metaforer bygget op over dieselmotorer og heftig erotik. Nielsens første roman kom i 1991 med den fortællende titel Gummistivlarnir eru tær einastu tempulsúlur sum vit egia í Føroyum (da. udg. 1992; Gummistøvlerne er de eneste tempelsøjler som vi ejer på Færøerne). Flere af hans digte og romaner er oversat til dansk, bl.a. romanen Glansbílætasamlararnir fra 2005 (da. udg. 2008; Glansbilledsamlerne). I perioden 2011-2022 udgav Nielsen en voldsom slægtshistorie, der starter i 1846 og slutter omkring 2020, hvoraf første bind, Brahmadellarnir, er udgivet på engelsk, The Brahmadells i 2017. Nielsen har udgivet ni digtsamlinger, syv romaner, tre skuespil samt artikler og essay.

Tóroddur Poulsen debuterede som den vrede unge mand i færøsk digtning i 1984 og har siden udgivet et væld af digtsamlinger, ofte flere om året – tilsammen 47 værker. Formen er modernistisk, holdningen postmodernistisk, og sprogligt er det meget opfindsomt. Han er udpræget eksperimenterende i sin prosa, musik og især billedkunstnerisk.

Kvinder gjorde sig mere og mere gældende i perioden efter krigen. Den første bog af en kvinde var et drama fra 1903, og den næste i fire bind fortællinger udkommet i 1950-1973 af Johanna Maria Skylv Hansen (1877-1974). I 1963 udkom den første gennemført modernistiske digtsamling på færøsk, Guðrið Helmsdal Poulsens lýtt lot (Lun brise) med naturinspirerede digte om digterjegets søgning efter sammenhæng i tilværelsen og digtenes egen tilblivelse. Den første roman skrevet af en kvinde udkom i 1971, Rannvá af Dagmar Joensen-Næs (1895-1983). Den skildrer, hvordan en ung kvinde bliver forført af landets fornemste embedsmand. I det følgende tiår brød feminismen igennem i skønlitteraturen med romanen Lívsins summar fra 1980 (da. udg. 1985; Livets sommer) af Oddvør Johansen (f. 1941) om pigen Nora og hendes familie, der stræber efter at bygge til deres hus, så de får plads til faderens snedkerværksted. Noras mor og kammeratens mor repræsenterer to forskellige feministiske veje til selvrealisering. Bergtóra Hanusardóttir (f. 1946) debuterede i 1984 og udgav i 2006 romanen Burtur (da. udg, 2017; Færingerne) om færøske studerende i København i 1960’erne, der har fokus på kvinders følelser af fremmedhed og udsathed for maskulin dominans og vold.

Postkolonialisme præger færøsk skønlitteratur, dvs. den er på forskellig måde præget af forholdet til det danske sprog og til Danmark.

Det 21. århundrede

Færøske forfatter kan som regel ikke leve af deres kunst, men ernærer sig ved almindeligt lønarbejde og skriver i fritiden og ferier. Jens Pauli Heinesen og Carl Jóhan Jensen (f. 1957) var og er dog fuldtidsforfattere, og Jensen har, ligesom delvist Heinesen, gjort sig bemærket med en stram modernistisk form i digte såvel som i prosa. Jensens erklærede mål med sin digtning er at skabe et nyt sprog, for at læserne kan få lejlighed til at udvide deres bevidsthed om sig selv og verden. Det gør han ved at skrive et færøsk, der er præget af de u- eller meget lidt brugte ord og udtryk, hvilket gør det vanskeligere at tilegne sig hans værker end mange andre. Det gælder hans romaner, som alle er store og omfattende både hvad angår handlingen, tankegodset og det sproglige. Samtidig er han en af de mest prisbelønnede færøske forfattere bl.a. for romanen Ó-, søgur um djevulskap (2005, Fortællinger om djævelskab).

Løsrivelsesbevægelsens genopblomstring omkring årtusindskiftet er emne i Silvia Henriksdóttirs roman Djevelen kan ikke lese (2014), hvor en forestillet løsrivelse indgår i krimiplottet. ”Law-and-literature”-romanen Vit, Føroya fólk (2019, Vi det færøske folk) af Bjørk Maria Kunoy (f. 1991) skildrer, hvordan arbejdet med en færøsk grundlov fuldføres. Romanens realisme er kontrafaktisk, idet den grundlov, som politikerne i virkeligheden arbejdede med, aldrig blev fuldført, blandt andet pga. uenigheder om, hvorvidt den skulle føre til løsrivelse eller blot være en grundlov inden for de eksisterende rammer.

Økokritikken har fået stor litterær opmærksomhed lige fra ungdomsromanen fra 2020 Sum rótskot (da. udg. 2023, Rodskud) af Marjun Syderbø Kjelnæs (f. 1974) om gymnasieelevers aktioner for klimaet, til mørke økokritiske digte i udgivelser som Kim Simonsens (f. 1970) Desembermorgun (2015).

Det færøske parlament har haft svært ved at acceptere homoseksualitet, men det er lykkedes at få straffelovens antidiskriminationsparagraf til at omfatte seksuel orientering (2006) og at udvide ægteskabslovgivningen med borgerlig vielse af to mennesker af samme køn (2016). I takt med den øgede folkelige og formelle tolerance skildres queer relationer i digte og prosa, som Beinir Bergssons digtsamling fra 2021 Sólgarðurin (da. udg. 2022; Solhaven) er et fremragende eksempel på.

Demens og sygdom er emner i romaner som Hinumegin er mars (På den anden side af marts) om en kvinde med demens af Sólrún Michelsen (f. 1948) og Ikki fyrr enn tá fra 2019 (da. udg. 2020; Først Når . . .) om en ægtemands reaktion på konens sygdom og død af Oddfríður M. Rasmussen (f. 1969).

Den færøske krimilitteratur kom frem i 1980’erne og er hovedsagelig en mandsgenre med Jógvan Isaksen (f. 1950) bag langt de fleste udgivelser. Hans sprudlende fortalte detektivfortællinger skildrer forbrydelser med international og kun lejlighedsvist med lokal oprindelse. De senere år er færøsk litteratur beriget med tilflytteres beskrivelser af ders tilværelse på Færøerne. Digtsamlingerne Whisper of Butterfly Wings (2020, Hvisken fra sommerfuglevinger) af Kalpana Vijayavarathan og Ophav (1996)  af Ole Wich viser, hvordan der kun skal enkelte udgivelser til for, at der opstår en ny trend i færøsk litteratur.

Formel modernisme præger fortsat færøsk lyrik. Indholdsmæssigt er den blevet mindre sprogkritisk og til gengæld mere personlig. Lív Maria Róadóttir Jægers (f. 1981) digtsamling Eg skrivi á vátt pappír fra 2020 (da. udg. 2021; Jeg skriver på vådt papir) beskæftiger sig på baggrund af digterjegets opvækst med den digteriske metode. Helt for sig selv står multikunstneren Trygvi Danielsen (f. 1991), der formelt-æstetisk går nye, gerne humoristiske veje, lyrisk såvel som i prosa, musik og performance.

Yderligere læsning:

  • Malan Marnersdóttir, Guðmundur Hálfdanarson, Ann-Sofie N. Gremaud og Kirsten Thisted, Sovereignty, Constitutions and Natural Resources [Suverænitet, forfatninger og naturressourcer]. I Kirsten Thisted og Ann-Sofie Gremaud (red.), Denmark and the New North Atlantic (Århus: Århus Universitetsforlag, 1. udgave, bind 2, 2020), ss. 199-260.
  • Malan Marnersdóttir, Henk van der Liet (red.) og Astrid Surmatz (red.), 'William Heinesens Det gode håb i lyset af post-kolonial teori', TijdSchrift voor Skandinavistiek 25, 2 (2004), ss. 181-187.

Links:


Oversigt over literære værker, som er nævnt i denne artikel

Udgivelsesår Forfatter

Dansk titel*

(*indikerer vores egen oversættelse/ingen officiel oversættelse)

Færøsk titel
1822 Folkevisen om Sigurd Fafnersbane*
1909 Rasmus Rasmussen Babelstårnet* Bábelstornið
1914 J.H.O. Djurhuus Digte* Yrkingar
1930 Heðin Brús Luftspejling* Lognbrá
1934 William Heinesen Blæsende gry Blev udgivet på dansk.
1935 Heðin Brús Fast greb* Fastatøkur
1938 William Heinesen Noatun Blev udgivet på dansk.
1940 Heðin Brús Fattigmandsære (1962) Feðgar á ferð
1946 Martin Joensen Fiskere* Fiskimenn
1952 Martin Joensen Det lysner på land* Tað lýsir á landi
1958 Jens Pauli Heinesen Digteren fra Sælvig* Yrkjarin úr Selvík og vinir hansara
1963 Guðrið Helmsdal Poulsen Lun brise* Lýtt lot
1970 Dagmar Joensen-Næs Rannvá* Rannvá
1971 Jens Pauli Heinesen Ormen hedder Fafner* Frænir eitur ormurin
1980 Oddvør Johansen Livets sommer (1985) Lívsin summar
1985 Rói Patursson Ligesom (1986) Líkasum
1991 Jóanes Nielsen Gummistøvlerne er de eneste tempelsøjler som vi ejer på Færøerne (1992) Gummistivlarnir er tær einastu tempulsúlur vit hava í Føroyum
1996 Ole Wich Ophav Blev udgivet på dansk.
2005 Jóanes Nielsen Glansbilledsamlerne (2008) Glansbílætasamlararnir
2005 Carl Jóhan Jensen Fortællinger om djævelskab* Ó-, søgur um djevulskap
2006 Bergtóra Hanusardóttir Færingerne (2017) Burtur
2011 Silvia Hendriksdóttir Sig at du lyver Blev udgivet på dansk. 
2011 Jóanes Nielsen Brahmadellerne (2012) Brahmadellarnir
2012 Jens Pauli Heinesen På rejse ind i en uendelig historie* Á ferð inn í eina óendaliga søgu
2013 Sólrún Michelsen På den anden side af marts (2017) Hinumegin mars
2015 Kim Simonsen Decembermorgen* Desembermorgun
2019 Oddfríður M. Rasmussen Først når … (2020) Ikki fyrr enn tá
2020 Marjun Syderbø Kjelnæs Rodskud (2023) Sum Rótskot
2020 Kalpana Vijayavarathan Hvisken fra sommerfuglevinger* Udgivet originalt på engelsk: Whisper of Butterfly Wings
2020 Lív Maria Róadóttir Jäger Jeg skriver på vådt papir (2021) Eg skrivi á vátt pappír
2021 Beinir Bergsson Solhaven (2022) Sólgarðurin