NNL Pod 5,6+7: Køn i Norden

Lyt til tre podcasts om ligestilling i Norden samt forslag til forbedringer - to på engelsk og en på norsk.

Mød de studerende!

Victoria har for nylig afsluttet en kandidatuddannelse i historie ved Universitetet i Oslo, og hun bidrager regelmæssigt med input til artikler samt udvikling af leksikonet som en del af referencegruppen.

Emma studerer europæiske og nordiske studier ved Helsinki Universitet og har tidligere skrevet en artikel til Det Nye Nordiske Leksikon med titlen The Different Meanings of the Kalevala [Kalevalas forskellige betydninger]

NNL Pod 5: Lever virkeligheden op til Nordens ry, når det gælder ligestilling mellem kønnene?

Dette er den femte af vores podcasts til Det Nye Nordiske Leksikon, hvor studerende får mulighed for at stille spørgsmål til forskere. I denne episode taler de studerende Emma Healey fra Helsinki Universitet og Victoria Austveg fra Universitetet i Oslo med Cathrine Holst, professor i videnskabs- og demokratifilosofi ved Universitetet i Oslo. Nicola Witcombe, som er redaktør for nordics.info ved Aarhus Universitet, deltager også i diskussionen.

Podcast

Norden bliver ofte lovprist som et forbillede, når det gælder ligestilling mellem kønnene, men hvert nordisk land har sine egne styrker og svagheder. Denne episode handler hovedsageligt om perspektiver på mandlige og kvindelige kønsroller i de nordiske lande, med et fokus på Norge. Vi vil se på, hvordan kønsspørgsmål påvirkes udefra, og hvordan Norden påvirker og bliver påvirket af omverdenen. Deltagerne får også mulighed for at dele nogle gode ligestillingseksempler fra deres eget liv. (varighed: 30 minutter; sprog: engelsk)

Mød forskeren!

Cathrine Holst tog sin ph.d. ved Universitetet i Bergen. Hun har været gæsteforsker i Tyskland, USA, Storbritannien og Italien. Hun har arbejdet med en række projekter, der forbinder ligestillingspolitik og forskning, f. eksempelvis den offentlige norske undersøgelseskommission om ligestilling (Likestillingsutvalget) og projektet "Eksperters indflydelse på offentlig politik", der er finansieret af det norske forskningsråd.

NNL Pod 6: Hvad er udfordringerne ved ligestillingspolitik i Norden?

I denne episode taler de studerende Victoria Austveg og Emma Healey fra universiteterne i Helsinki og Oslo, samt redaktør på nordics.info Nicola Witcombe, igen med Cathrine Holst fra universitetet i Oslo. 

Podcast

Denne episode bygger videre på den forrige episode men fokuserer mere på politisk beslutningstagning, kønsopdeling og ligeløn. Deltagerne får også mulighed for at dele nogle dårlige ligestillingseksempler fra deres eget liv. Episoden er på engelsk. Senere episoder vil være på både svensk, dansk og norsk.

NNL Pod 7: Hvordan står det til med kønspolitikken i Norge i dag?

I denne episode taler Victoria Austveg, kandidatstuderende fra Universitetet i Oslo, med Mari Teigen, professor ved Institut for samfundsforskning i Norge.

Podcast

Denne episode bygger på de to foregående, men fokuserer mere på politik i Norge, herunder krav om bestyrelsesmedlemskab i virksomheder, det kønsopdelte arbejdsmarked, lønfastsættelse og ligeløn. Podcasten er på norsk og dansk (31 minutter).


Disse podcasts blev produceret som svar på læsernes interesse for diskrimination og ligeløn.


Yderligere læsning: