NNL Pod 12+13: Tosprogethed, minoritetssprog og engelsk i Norden

Lyt til to podcasts om de sociopolitiske sider af sprog i især Sverige og Finland. Diskussionen omfatter finsktalende i Sverige; svensktalende i Finland; kolonialisme i Norden - og om hvorvidt engelsk i længden vil udkonkurrere andre sprog!

Mød de studerende!

Gaëtan og Essi studerer europæiske og nordiske studier på Helsinki Universitet. Gaëtan er blevet interviewet af Nordic Student Radio - Nordljud - om sin rolle i det nye nordiske leksikon. Essi har i perioder boet i Skotland og Island i forbindelse med sine studier.

Sóley er kandidatstuderende ved Aarhus Universitet. Hun er fra Færøerne og er interesseret i, hvor dynamiske de mindre sprog i Norden er.

Andre studerende fra universiteterne i Aarhus og Helsinki var også involverede i denne podcast!

NNL Pod 12: Hvordan foregår tosprogethed og minoritetssprog i Finland og Sverige?

I denne episode taler Gaëtan Gamba, en studerende fra Helsinki Universitet, og Sóley Eliasdottir fra Aarhus Universitet med Nina Carlsson fra Uppsala Universitet og Tuire Liimatainen fra Migrationsinstituttet i Finland (på optagelsestidspunktet var Tuire på Helsinki Universitet). Nicola Witcombe, redaktøren af nordics.info, deltager også i diskussionen.  

Podcast

Sprogene i de nordiske lande er meget mere forskelligartede, end det umiddelbart ser ud til. Diskussionen fokuserer på, hvordan to- og flersprogethed fungerer i praksis, og på minoritets- og kulturarvssprogenes historie, rammer og betydning samt deres status i Sverige og Finland (34 minutter, på engelsk).

Mød forskerne!

Tuire og Nina har skrevet artikler sammen om de svenske finner. Elizabeth og Tuire var, sammen med andre, redaktører af bogen "Finnish, Whiteness and Coloniality" [Finskhed, hvidhed og kolonialitet].

Elizabeth har bidraget med artikler til nordics.info om minoritetssprog og brugen af engelsk i de nordiske lande, som begge også kan høres som podcasts på engelsk og dansk (se links nedenfor).

Tuire er også den finske redaktør af Det Nye Nordiske Leksikon (link til vores nordiske version kan findes i øverste højre hjørne).

NNL Pod 13: Hvordan og hvorfor bruges det engelske sprog i de nordiske lande?

I denne episode taler Gaëtan Gamba og Essi Turva, studerende fra Helsinki Universitet, hovedsageligt med Elizabeth Peterson, også fra Helsinki Universitet. Nina Carlsson fra Uppsala Universitet, Tuire Liimatainen fra Migrationsinstituttet i Finland og Nicola Witcombe, redaktøren af nordics.info, deltager også i diskussionen.

Podcast

Diskussionen drejer sig om, hvordan brugen af engelsk foregår i de nordiske lande, med fokus på Finland og Sverige, samt hvilke konsekvenser det har for indvandrerbefolkningen og deres identitet (29 minutter, på engelsk).

Yderligere læsning:

Links: