Fremtiden for beskæftigelse i Norden

Resultatet af grønnere og mere digitaliserede arbejdspladser vil skabe ulighed og påvirke den sociale samhørighed.

Opsummering: I fremtiden vil beskæftigelsen på tværs af alle sektorer i de nordiske lande blive grønnere og mere digitaliserede, og det vil få vidtrækkende konsekvenser for samfundet. For mindre heldige samfund vil disse ændringer komme oven på tidligere ufordelagtige transformationer, herunder robotisering og lukning af fabriksvirksomheder. For andre vil de give nye muligheder for omskoling og udviklingen af forskellige job. Mens de nordiske arbejdere er relativt godt beskyttet af velfærdsstaten, er der stadig vigtige udfordringer, herunder at omskoling er partisk overfor bestemte grupper, den ulige fordeling af nye job i hele regionen og en aldrende arbejdsstyrke.

Samfundsændringer, der omdanner arbejdspladser

De nordiske lande står i øjeblikket over for et sammenløb af transformationer, som vil have indflydelse på, hvordan mennesker arbejder i både den kort- og langsigtede fremtid. Andre vestlige lande har lignende transformationer, og disse omfatter især digitalisering og den grønne omstilling. Digitalisering er måske bedst repræsenteret af fremskridt inden for teknologier som generativ kunstig intelligens, f.eks. ChatGPT. Ifølge det finske miljøministerium betyder den grønne omstilling “et skift til økonomisk bæredygtig vækst og en økonomi, der ikke er baseret på fossile brændstoffer og overforbrug af naturressourcer. En bæredygtig økonomi er afhængig af lav-emissionsløsninger, der fremmer cirkulær økonomi og biodiversitet.”

Begge disse vigtige ændringer sker på baggrund af andre langvarige transformationer, der fortsat finder sted. Som i andre avancerede økonomier fortsætter automatiseringen på arbejdspladsen med introduktionen af industrielle robotter, men også i stigende grad såkaldte “cobots”. Dette forstærker ofte eksisterende uligheder som følge af tidligere runder med ændringer på arbejdspladser, såsom overflytningen af fabriksvirksomheder fra vesteuropæiske lande (herunder Norden) til det globale syd. Samtidig betyder befolkningens aldring, at arbejdsstyrken i de nordiske lande vil falde yderligere i den nærmeste fremtid.

Der vil være en vækst i antallet af job, der supplerer digitalisering og automatisering, samt blandt dem, der er relevante for den voksende grønne økonomi. Omvendt har job, der er lette at erstatte med digitalisering og automatisering, en øget risiko for at blive nedlagt. Derudover vil job, der bidrager stærkt til CO2-udledning og ikke er efterspurgte i den kommende grønnere økonomi (f.eks. kulminedrift) også forsvinde.

Alle disse forandringer og pres — og uden tvivl også andre — vil i fællesskab forme fremtidens beskæftigelse i de nordiske lande.

Hvad er den “retfærdige overgang“?

“Retfærdig overgang er det udtryk, der bruges til at beskrive overgangen til en klimaneutral økonomi, samtidig med at arbejderne og deres lokalsamfunds fremtid og levebrød sikres. En retfærdig overgang til en klimaneutral økonomi skaffer og garanterer bedre og ordentlige job, social beskyttelse, flere uddannelsesmuligheder, samt større jobsikkerhed for alle arbejdere, der er berørt af den globale opvarmning og klimaændrings-politikker."

(Definition fra Eurofound, et EU-agentur, der leverer viden til at hjælpe med udviklingen af bedre social-, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker.)

Efterspørgslen efter nye kompetencer og de nordiske lande

Effektive uddannelsesprogrammer vil være afgørende for omskolingen af arbejderne, så de får de nye færdigheder, der kræves af en anderledes, grønnere økonomi. I princippet er de nordiske velfærdsstater uden tvivl mere rustede til at tackle disse arbejdsmarkedsudfordringer end andre lande, også andre velfærdsstater. Forholdsvis generøse arbejdsløshedsunderstøttelser bør trods stadig strengere betingelser støtte arbejdsløse til omskolingen og opnåelsen af nye færdigheder. Forholdsvis stærke (om end skrøbelige) overenskomstforhandlinger bør også støtte erhvervsuddannelser, hvilket i første omgang kan bidrage til at begrænse omfanget af arbejdsløsheden. Selv hvis der opstår arbejdsløshed, burde de forholdsvis velstående nordiske velfærdsstater være i stand til at isolere arbejdsløse mod nogle af de mere skadelige virkninger. For eksempel vil de robuste uddannelsesprogrammer i Danmark sandsynligvis støtte arbejdsløse i at lære nye færdigheder.

Forskning viser imidlertid, at nogle grupper af arbejdstagere er mindre tilbøjelige til at modtage uddannelse under arbejdsløsheden. Disse grupper omfatter mindre veluddannede og ældre - til trods for, at netop disse grupper uden tvivl har mest brug for hjælp for at sikre langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Sagt på en anden måde er det nødvendigt at sikre, at uddannelsesprogrammerne tildeles dem, der har mest brug for dem. Det er også essentielt, at folk modtager omskoling der udvikler deres færdigheder, i stedet for at blive “parkeret” i programmer, der ikke forbedrer evner. Ellers kan forskelsbehandling i forbindelse med adgang til kurserne snarere fastholde og forværre ulige socioøkonomiske skel i stedet for at forbedre dem.

Derudover kan ændringer i de nordiske velfærdsstater påvirke effektiviteten af deres bestræbelser på at mindske omfanget af strukturel arbejdsløshed som følge af disse forandringer. Nedskæringer i arbejdsløshedsunderstøttelsen på grund af finanspolitiske besparelser kan sænke de lediges reservationsløn. På den ene side kan det faktisk reducere varigheden af deres arbejdsløshed ved at motivere dem til at komme tilbage i arbejde. På den anden side kan det også øge risikoen for en uoverensstemmelse mellem de lediges færdigheder og erfaring, og deres eventuelle nye job.

Overgangen til en grønnere økonomi kan også fremme væksten i forskellige typer af industrielle job, som er nødvendige for at opfylde nye krav - især hvis de seneste tendenser til at flytte dele af produktionen tilbage til de avancerede økonomier får effekt. Selvom dette ikke vil udligne hele det antal industriarbejdspladser, der er gået tabt, tyder det på, industri- og udvindingsarbejdspladser i det mindste vil være en del af fremtidens økonomier. For eksempel demonstrerer nylige samtaler omkring minedrift af kritiske sjældne jordartsmetaller i de nordlige nordiske lande (f.eks. Kiruna i svenske Lapland) - på trods af deres kontroverser - allerede denne mulighed. Men om arbejdsgiverne vil være i stand til at besætte disse industri- og udvindingsjobs, er endnu uvist. Nordiske virksomheder har fordømt manglen på kvalificeret arbejdskraft, da der trods efterspørgslen er en uoverensstemmelse mellem de nødvendige kvalifikationer og kvalifikationerne hos eksisterende og kommende arbejdstagere. Arbejdsløse kan således være ude af stand til at drage fordel af disse jobmuligheder, hvis de ikke har de nødvendige færdigheder. For eksempel er der en kritisk mangel på elektroingeniører og svejsere i mange avancerede økonomier, ikke kun i Norden.

Som opsummering er der altså beskæftigelsesmuligheder i disse sektorer, men det er endnu uklart, om de vil blive besat af de ledige arbejdere.

Variation på tværs af regionen, i og uden for de enkelte lande

Omfanget af arbejdsløsheden som følge af disse forandringer vil variere meget i de nordiske lande. Fordelene og omkostningerne ved overgangen til en grønnere økonomi vil blive fordelt ulige baseret på de naturlige ressourcer i bestemte regioner. Forskning viser, at de økonomiske fordele og omkostninger, der opstår grundet den grønne økonomi, kan koncentreres geografisk. For eksempel er vindmøller mest effektive i deres energiproduktion i områder, hvor vinden er pålidelig, og dermed vil jobs, der beskæftiger sig med vedligeholdelse af vindmøller, være koncentreret på samme måde.

Samtidig oplever de nordiske lande affolkning i et betydeligt antal regioner, der ligger fjernt fra centrale bycentre. Disse regioner lider derfor ofte af mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvilket virksomhederne tager i betragtning, når de beslutter, hvor de skal investere. Derfor vil der sandsynligvis være færre muligheder i disse regioner end i storbyområderne for at flytte fra ikke-konkurrencedygtige jobs i den brune sektor (jobs i sektorer, der producerer betydelige CO2-udledninger) til mere konkurrencedygtige grønne jobs (jobs i sektorer, der producerer lave eller minimale CO2-udledninger).

Hvorfor skal vi bekymre os om uligheder fra fremtidens beskæftigelse?

Udfordringer med at finde og fastholde passende beskæftigelse påvirker såvel enkeltpersoner som økonomien, og forskning har også vist, at det kan have en bredere indflydelse på samfundet. Ulighed som følge af arbejdslivet i fremtiden kan forværre den sociale samhørighed, som allerede er faldende i dag. Selv i de nordiske samfund, der ellers ofte er præget af høj social og politisk tillid, har den politiske polarisering slået rod. Regioner og mennesker, der er blevet efterladt af tidligere strukturelle transformationer, vil sandsynligvis føle sig endnu mere fremmedgjorte og afskårne fra resten af samfundet, hvis de bliver yderligere pressede af de kommende transformationer. Derfor er det vigtigt for de politiske beslutningstagere at være opmærksomme på potentielle uligheder, der kan opstå som følge af tilrettelæggelsen af beskæftigelsen i fremtiden ud over at tale om begrebet “retfærdig overgang” for at undgå skadelige sociopolitiske konsekvenser, der er vanskelige at rette op på senere.


Forskning i sammenhængen mellem arbejdsmarkedsændringer og velfærd kaster lys over samfundsmæssige udfordringer.

Denne artikel er udgivet som svar på læsernes interesse for fremtidens arbejdsmiljø.


Yderligere læsning: