The New Nordic Lexicon (Fi)

Uusi hanke tarjoaa tuoreita ja monipuolisia näkökulmia Pohjoismaiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntiin: The New Nordic Lexicon tuo yhteen asiantuntijoita ja opiskelijoita tutkimukseen perustuvan tiedon ympärille.

Opiskelijat eri puolilta Pohjoismaita osallistuvat pohjoismaisten termien valintaan ja niistä keskusteluun. Kuva: Priscilla Du Preez on unsplash.

Mitä sanojen ‘lentohäpeä’, ‘kansa’, ‘MeToo’ ja ’bisnesviikingit’ taustalla piilee pohjoismaisessa kontekstissa? Entä mitä tarkoittaa ’dugnad’, ’sisu’ ja ’mys’? Mitä merkitystä niillä on tämän päivän yhteiskunnassa?

The New Nordic Lexicon – written by researchers from across the Nordic countries and beyond – will answer these and other important questions about Nordic society, history and culture.

”Pohjoismaisuus” on usein kliseistä

Tapa puhua Pohjoismaista on usein kliseistä ja myös kaupallinen ja poliittinen brändäys voi pelkistää ”pohjoismaisuutta”.

Peter Stadius, Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen johtaja, selventää: ”Se mitä ’pohjoismaisuus’ tarkoittaa on itse asiassa melko monimutkaista. Voimme helposti luulla tietävämme, mitä se tarkoittaa vain koska asumme Pohjoismaissa, mutta kokemuksemme rajoittuvat usein vain yhteen tai kahteen maahan tai alueeseen. Käsitykseemme pohjoismaisuudesta vaikuttaa suuresti myös se, miten ympäröivä maailma meidät näkee...

...Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus auttaa purkamaan ’pohjoismaisuutta’ antamalla paremman käsityksen Pohjoismaista ja siitä, miten voimme vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.”

The New Nordic Lexicon

The New Nordic Lexiconissa asiantuntijat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä tutkimusperustaiseen keskusteluun yhteiskunnallisista asioista. Sanasto koostuu yli 50 pohjoismaisesta termistä ja käsitteestä englanniksi sekä useilla pohjoismaisilla kielillä. Opiskelijat ja tutkijat eri puolilta Pohjolaa auttavat valitsemaan mukaan tulevat termit ja käsitteet. Lisäksi heidän välisiä keskusteluja on kuunneltavissa videoilla ja podcasteissa. Sanasto julkaistaan vuonna 2023.

Sanasto tuottamisen on mahdollistanut A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal-säätiön tuki.

Projektia koordinoi nordics.info-työryhmä Aarhusin yliopistosta (School of Culture and Society). Projektissa ovat mukana myös:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä, jos:

  • Olet alan tutkija ja haluat kirjoittaa sanastoon tai olla mukana podcastissa tai videossa.
  • Olet Pohjoismaista kiinnostunut opiskelija ja haluat osallistua tutkimustulosten levittämiseen – saatat päästä mukaan podcastiin!

Ota yhteyttä nordics.infon päätoimittajaan Nicola Witcombeen nwitcombe@cas.au.dk saadaksesi lisätietoja.

Lue lisää New Nordic Lexiconista täältä.