Podcast: Heritage languages and the Nordic Region

Listen to a podcast about heritage languages in and from the Nordic Region! / Lyt til en podcast om arvesprog i og fra den nordiske region, tilgængelig både på dansk og engelsk!

https://nordics.info/fileadmin/_processed_/csm_Brittish_flag_colourbox_stockwerk_18f2cf2deb.jpg  Heritage languages and the Nordic Region

Maintaining the language and identity associated with heritage languages in the Nordic countries can be challenging. Official policies and economic opportunities, together with the cultural pressure to assimilate, can create a language shift away from heritage languages towards more dominant ones. Listen to this podcast to find out what a heritage language is and about the state of heritage languages in the Nordic region today.

The podcast is written by Eeva Sippola and Elizabeth Peterson, and read out and produced by Nicola Witcombe.

Find this podcast on nordics.info's podcast platform @KnowledgeOnTheNordics.

Read the podcast as an article in English, or find out about further reading, here: Heritage languages in and from the Nordic Region

https://nordics.info/fileadmin/_processed_/csm_Dannish_flag_colourbox_stockwerk_2bb136bd06.jpg  Arvesprog og den nordiske region

Det er en vanskelig opgave at vedligeholde arvesprog og tilknytningen til disse sprog i de nordiske lande: Officielle målsætninger og økonomiske muligheder kan sammen med et kulturelt pres om assimilation skabe et sprogskifte væk fra arvesprog og tættere på mere dominerende sprog.  Lyt til denne podcast for at finde ud af hvad et arvesprog er, og hvordan tilstanden af arvesprog i den nordiske region er i dag.

Podcasten er skrevet af Eeva Sippola og Elizabeth Peterson, oplæst af Caroline Vogt Hansen og produceret af Nicola Witcombe.

Find denne podcast på Nordics.infos podcast platform: @KnowledgeOnTheNordics.

Læs podcasten som en artikel på engelsk, eller find mere information, her: Heritage languages in and from the Nordic Region