Podcast: The Use of English in the Nordic Region

Listen to a podcast about the use of English and the Nordic region in English or Danish! / Lyt til en podcast om brugen af engelsk og den nordiske region, tilgængelig både på dansk og engelsk!

https://nordics.info/fileadmin/_processed_/csm_Brittish_flag_colourbox_stockwerk_18f2cf2deb.jpg  The Use of English in the Nordic Region

Proficiency in English is both widespread and high-level in the Nordic countries, and there are legitimate historical and socio-political reasons for this. But it should not be assumed that everyone is equally proficient, nor that the power of the English language goes unquestioned. Listen to this podcast to find out more about the English language in the Nordic region today.

The podcast is written by Eeva Sippola and Elizabeth Peterson, and read out and produced by Nicola Witcombe.

Find this podcast on nordics.info's podcast platform @KnowledgeOnTheNordics.

Read the podcast as an article in English, or find out about further reading, here: “Everyone speaks English”: on the use of English in the Nordic countries

https://nordics.info/fileadmin/_processed_/csm_Dannish_flag_colourbox_stockwerk_2bb136bd06.jpg  Brugen af engelsk i den nordiske region

Engelskkundskaberne er både udbredte og på højt niveau i de nordiske lande, og det er der legitime historiske og sociopolitiske årsager til. Men man bør ikke gå ud fra, at alle er lige dygtige til sproget, eller at der ikke sættes spørgsmålstegn ved sprogets magt og udbredelse. Lyt til denne podcast for at høre mere om det engelske sprog i Norden i dag.

Podcasten er skrevet af Eeva Sippola og Elizabeth Peterson, oplæst af Caroline Vogt Hansen og produceret af Nicola Witcombe.

Find denne podcast på Nordics.infos podcast platform: @KnowledgeOnTheNordics.

Læs podcasten som en artikel på engelsk, eller find mere information, her: “Everyone speaks English”: on the use of English in the Nordic countries